Endret: 19 sep 2019     Opprettet: 5 sep 2019

Felleskostnader og IN-lån

Størrelsen på felleskostnadene er noe som opptar mange, og i den forbindelse ønsker styret å si noe om dette for vårt borettslag. 

Borettslaget sine felleskostnader er delt opp i fire kategorier (som vist på faktura); 

1. Felleskostnader
2. Kabel-TV
3. Fjernvarme
4. Kapitalkostnader

Andelen felleskostnader går til å dekke borettslagets løpende drift, som blant annet kommunale avgifter, renhold, vaktmestertjenester, strøm og nettleie til fellesarealer, snøbrøyting, forsikring og diverse vedlikehold som må gjøres i løpet av året etc. 

Andelen Kabel-TV går til å dekke basis av internett- og kabel-tv tilbud. For mer informasjon om borettslagets basistilbud, kan du lese mer her

Andelen fjernvarme går til å dekke oppvarming (radiator) og varmtvann du har tilgang til i din leilighet. 

Andelen kapitalkostnader går til å dekke renter og avdrag på din andel fellesgjeld som er omfattet av borettslagets IN-ordning. Borettslaget har lagt til rette for individuell nedbetaling av deler av fellesgjeld (IN-ordning). Dette gir andelseier adgang til å innbetale sin del av fellesgjelden som er omfattet av denne ordningen. Innbetaling kan foretas to ganger pr. år ved terminforfall 30.05 og 30.11 på borettslagets felleslån, og kostnaden er 5000,- pr. innbetaling. Andelseier må ta kontakt med OBOS minimum en måned før terminforfall for opprettelse av avtale. Innbetalingen må være kreditert OBOS’ klientkonto senest 10 dager før terminforfall. Dersom fristen ikke overholdes vil nedbetaling ikke kunne foretas, og beløpet blir returnert andelseier. Minimumsbeløpet for innbetaling er kr 60 000 pr. gang. Andelseieren vil da få redusert sine kapitalutgifter (andel renter og avdrag) som kreves inn sammen med felleskostnadene.

 

Ønsker du å redusere dine felleskostnader? 
Du kan redusere dine månedlige felleskostnader med tilsvarende kapitalkostnadslinjen på din faktura, hvis du har anledning til å innfri ditt IN-lån. Du må melde dette til vår kontaktperson i Obos, Harris Khan (harris.khan@obos.no), senest innen 30.10
Det er snakk om en andel fellesgjeld på 50 000,- og 60 000,-, hhv. 2- og 3-roms leilighet, og lånet har en gjenstående løpetid på ca 6 år.