21 jun 2019

Hagekomité

Liker du å holde på i hagen? Har du grønne fingre, eller vil få det? Bli med i borettslaget sin hagekomité.

Styret har besluttet å opprette en hagekomité som vil ha et ekstra ansvar for uteområdene rundt borettslaget. Vårt nye styremedlem Elisabeth Suhr vil være hageansvarlig, og stå i spissen for denne hagekomiteen. Har du lyst til å delta i en slik gruppe, send en mail til Elisabeth Suhr på e-post evsuhr@gmail.com