Endret: 12 mai 2020     Opprettet: 1 mai 2020

Informasjon om gjennomføring av Generalforsamling 2020

Generalforsamlingen 2020 vil bli avholdt digitalt

Oppdatert 12.05:

Saker som behandles: 

Vi vil begrense behandling til de lovpålagte saker; godkjenning av årsregnskap og årsrapport, valg av tillitsvalgte og eventuelt honorar til tillitsvalgte. Behandling av andre saker og forslag blir utsatt til senere møte. Styret har for øvrig ikke mottatt noen andre saker.    

Har dere alt mottatt en innkalling til årsmøtet med saksliste, vær klar over at kun de lovpålagte sakene gjennomføres i det digitale årsmøtet nå. De øvrige sakene vil bli tatt opp på et ekstraordinært møte senere eller på neste ordinære årsmøtet. 

Dersom du ikke har samtykket til digital kommunikasjon vil du motta innkallingen på papir.

Årsmøtet starter: 

  • Møtet åpnes kl.09.00 13. mai 2020
  • Møtet er åpent for avstemming i 10 dager, siste dato for avstemming er 23.05.2020.

Hvordan deltar du?  

Digital deltakelse 

  • Gå inn på Vibbo.no for å delta. Dersom vi har registrert ditt mobiltelefonnummer, vil du motta en SMS med lenke til møtet.
  • Trykk på lenken og delta i møtet. Der finner du årsrapporten og eventuelle andre vedlegg. 
  • Du kan se gjennom sakene som skal behandles, komme med spørsmål og avgi din stemme.  

Vi anbefaler Google Chrome som nettleser for brukere av Vibbo.no

Analog deltagelse 

  • Kan du ikke delta på det digitale årsmøtet, anbefaler vi at du leverer vedlagte stemmeseddel til styret innen årsmøtet avsluttes. Stemmeseddelen finner du her: /?nid=41641

---------------------------------------------

Generalforsamlingen skal i all hovedsak i år foregå digitalt på grunn av smittefare. Årsrapport og regnskap sendes ut som vanlig på e-post eller papir og kun de lovpålagte sakene vil behandles slik at vi kan få sendt inn regnskapene i tide. Den digitale Generalforsamlingen vil åpnes fra 13. mai og avsluttes 23. mai 2020. Informasjon om hvordan dere avgir stemme vil komme sammen med innkallingen. 

Hjelp oss å holde deg informert ved å gå til Vibbo.no, og logg inn med telefonnummeret eller bankID ditt så snart som mulig. Huk av for samtykke til digital kommunikasjon, og at vi kan sende deg varsler på e-post og SMS

Ettersom møtet er digitalt er det ingen åpning for benkeforslag, og det man skal stemme over må være avklart på forhånd. 

Det er 4 styreverv som er på valg i 2020.

Dette gjelder styreleder for ett år og to styremedlemmer for 2 år. Turid Samuelsen har sagt seg villig til å stille til gjenvalg som styreleder, og det samme har Elisabeth Suhr og Christopher Cudrio som styremedlemmer. Aleksander Myhre Hagelund stiller til gjenvalg som varamedlem. Er det noen av dere som også ønsker å stille til valg, på en eller flere av vervene ovenfor send en e-post til silovn@styrerommet.no. Vi ber om at kandidatur meldes til styret innen 9. mai 2020. 

NB! De som ikke ønsker å delta digitalt får tilsendt innkalling, saksliste og stemmesedler på papir. Stemmen avgis ved å legge utfylt stemmeseddel i postkassen til styret.