5 sep 2019

Informasjon om oppbevaring utenfor boder og brannsikkerhet

Hei alle beboere i Siloveien

For de fleste av oss er kjøp av bolig den største investeringen vi gjør. Boligen skal gi oss rom for trivsel, trygghet og rekreasjon.

Å ta vare på og vedlikeholde denne investeringen, er en viktig oppgave for alle andelseierne. Du har selv ansvar for vedlikehold innenfor boligens «4 vegger», mens borettslaget har ansvar for vedlikehold av uteareal,og det branntekniske i fellesarealet i bygningen. Dette er HMS arbeid som vi er pålagt.

Vi har årlig en gjennomgang ved Norsk Brannvern for å påse at alt er iorden rent  brannteknisk. Det er påbudt med manuelt slukkeutstyr som kan brukes i alle rom, samt brannteppe. Dette har alle beboere fått og det skal følge leiligheten, også ved salg.

Når det gjelder alle kjellerrom foran bodene, må vi dessverre stramme inn.

Det er ikke lov til å ha noe utenfor bodene.

Alt som står utenfor bodene skal vekk. Bildekk må inn i boden. Ei heller kan sykler stå utenfor. Benytt sjansen til å kaste det dere ikke har bruk for i containeren som kommer i forbindelse med dugnadsdagen.

Etter dugnadsdagen blir alt som står utenfor bodene fjernet av vaktmesteren og kastet.

Det blir satt opp røykvarslere i oppgangene og i kjellergangen.

Vi ønsker alle å ha en trygg blokk å bo i og vi er pent nødt til å følge lover og regler.

Styret