Endret: 4 jun 2019     Opprettet: 3 jun 2019

Kontrollrapport 2019

Kort oppsummering fra kontrollrapporten utført av Norsk Brannvern i 2019.

I arbeidet med å tilfredstille boligselskapets HMS-krav til brannsikkerhet ble Norsk Brannvern engasjert for å bistå i dette arbeidet. De har blitt engasjert til å gjøre jevnlige kontroller over en 3 års periode (til 2020) i første omgang for å sikre at det er en bedring i utviklingen av brannsikkerheten. 

Kontrollrapport fra Norsk Brannvern for 2019 er nå levert styret, og dette er resultatene.

1) Boenhetene. Boligselskapet får vurdering som GOD på områdene innenfor Varsling, Slokking og Rømning i boenhetene (vurderingen gjelder generelt). 
Rapporten viser fortsatt at det er mangler i enkelte boenheter, og da spesielt knyttet til ikke tilstrekkelig varsling i diverse soner og brannsikker tettning av hull rundt ledninger som går fra oppgang og inn til leilighet. Styret vil informere de aktuelle andelseierne som har mangler, og be om at avvikene rettes opp innen en fastsatt frist. 

2) Fellesareal. Boligselskapet får vurdering som GOD innenfor Slokking og Rømning, mens DÅRLIG innenfor varsling. Styret er allerede i dialog med Norsk Brannvern omkring sistnevnt avvik, og vil følge dette opp.

Når det gjelder rømning, har man rømningsveier via hovedinngang og brannbalkong i fjerde etasje. Vi anbefaler alle andelseier i tillegg å skaffe seg supplerende rømingsutstyr, for eksempel redningsliner/tau for å kunne benytte vindu som alternativ rømningsvei. 

Ellers minner vi om at alle setter seg inn i Borettslagets HMS-regler, som du finner her