3 sep 2020

Ny leverandør av vaktmester- og renholdstjenester

Borettslaget får ny leverandør av vaktmester- og renholdstjenester.

Hei, 

Som en del av prosjektet styret har hatt med å redusere kostnader i Borettslaget, kan vi nå informere om at borettslaget får ny leverandør for leveranse av vaktmestertjenester (inkl. snøbrøyting) og renholdstjenester. Leverandøren som vant anbudsprosessen ble Vaktmester Andersen. Selskapet har gode referanser, og har lang erfaring med drift av vaktmester- og renholdstjenester for borettslag. 

Vi håper at ny leverandør vil sikre god forvaltning av våre uteområder og boligmassen. 

Oppstart for Vaktmester Andersen vil være: 

- Vaktmestertjenester - 01.10.2020
- Renhold - 01.11.2020

 

Nåværende vaktmester avslutter sitt ansettelsforhold med borettslaget 30.09, og renholdsselskapet 31.10. 

 

Melding av saker til vaktmester skal meldes via Styret. 

 

Med vennlig hilsen 

Styret