Det har oppstått en forsikringsskade som må meldes, hva gjør jeg?

Borettslagets forsikring dekker skader på bygning, skade på fellesareal, bygningsmessige tilleggsinnretninger og veggfast/fastmontert utstyr. Med andre ord: alt som ikke normalt kan tas med ved flytting. Løsøre og flyttbare gjenstander i boligen må forsikres av andelseieren selv. Skulle det oppstå en skade er det viktig at du som andelseier forsøker å begrense skaden så mye som mulig. Borettslagets eiendommer er forsikret i Gjensidige Forsikring med polisenummer 88316193.

Hva gjør jeg når skaden har oppstått? 

Beboere melder selv skaden til forsikringsavdelingen i Obos, på telefon 22 86 83 98 eller på e-post forsikring@obos.no. Forsikringsavdelingen melder skaden til forsikringsselskapet, bestiller om ønskelig håndverker for reparasjon og sørger for at kostnader knyttet til skaden blir refundert eller betalt av forsikringsselskapet.

Utenfor åpningstidene til Obos kan alarmtelefon hos Gjensidige kontaktes: 915 04040. Oppgi polisenummeret ved henvendelse. 

Ved bruk av forsikringen tilkommer en egenandel. Selv om borettslagets forsikring brukes, kan andelseier belastes hele eller deler av egenandelen dersom forholdet ligger innenfor andelseiers ansvar. Dette betyr at dersom en skade rammer andelseierens sfære skal andelseieren dekke egenandelen. Dersom skaden inntreffer i fellesarealer eller i annet utstyr som skal vedlikeholdes av borettslaget er det borettslaget som skal dekke egenandelen. Skadens utgangspunkt avgjør hvem som skal bære egenandelen dersom både fellesareal og andelseiers areal er skadet.