Har borettslaget vaktmester?

Ja. Borettslaget har en vaktmester som heter Øivind Martinsen. Han er som regel tilgjengelig på telefon (452 34 972), men styret ønsker å bli varslet dersom beboere vil ha hjelp til å få utført oppgaver eller oppdager feil i blokken. Det er i utgangspunktet ikke mulighet til å bestille tjenester av vaktmester uten at styret er informert (med unntak av bestilling av nøkler, navn på ringeklokke og postkasse - se eget skjema under "praktisk informasjon" for dette ved behov)