Jeg har en klage, hva gjør jeg?

Har du en klage, sendes denne skriftlig til styret. En klage kan gjelde brudd på husordensregler og andre forhold. Klagen bør inneholde detaljer om hendelsesforløpet, tidspunkter, hvem klagen gjelder og annen informasjon man mener er viktig for behandling av klagen i styret. Vi oppfordrer alle beboere til å forsøke å løse eventuelle konflikter eller misnøye på egenhånd, før styret kontaktes.