Endret: 5 sep 2019     Opprettet: 11 mai 2019

Oppgradering av utearealet på fremsiden av blokken - FERDIG!

Det vil bli gjort en oppgradering av uteområdet på fremsiden av blokken, for å gjøre tilkomsten mer hyggelig. 

Følgende arbeider skal utføres: 

- Legging av kantstein (langsgående med asfaltkanten)
- Etableres to soner hvor det skal plasseres benker og og evt. bord. Disse to sonene skal opplyses med ny belysning (etter planen med pullerter). 
- Opparbeides ny plen
- Nedsetting av hekk parallelt med blokken
- Beplantning av småtrær

Arbeidene starter i løpet av mai. 

-----------------
Oppdatering 21.06.19
Annleggsgartner firmaet er forsinket i et annet prosjekt, grunnet været som har vært den siste tiden. Dette medfører at arbeidene hos oss blir forsinket. 

-----------------

Oppdatering 5.09.19
Anleggsarbeidet på fremsiden av blokken ble ferdig i sommer, og vi håper dere er fornøyd med resultatet. Det siste som gjenstår er å få plassert nye sittemøbler på de to innfelte områdene. Vi forventer at dette først kommer på plass tidlig vår neste år.