Endret: 7 jun 2019     Opprettet: 24 apr 2019

Ordinær generalforsamling 2019

Varsel

Tid for årets ordinære generalforsamling. Den vil bli avholdt 6. juni. Les mer i varselet til generalforsamling her

 

Innkalling

Innkallingen er klar, du finner den her
Innkallingen blir også sendt pr. e-post til de som har meldt seg opp på det, og pr. post til de øvrige. 

Har du lyst til å være med å påvirke? Bli med i styret! Følgende verv er på valg: 
- Valg av styreleder for 1 år
- Valg av to styremedlemmer for 2 år
- Valg av to varamedlemmer for 2 år
- Valg av valgkomité for 1 år 


Protokoll

Ordinær Generalforsamlingen for 2019 er gjennomført, og du finner protokollen etter møtet her

Takk til Martin Skjerve, Magnus Grindal Bakken og Berit Heggen for innsatsen i styret.

Vi ønsker velkommen til Charlotte Samsing-Svae, Karin Sundli og Elisabeth Våland Suhr som nye styremedlemmer.