Avfallshåndtering

Avfallscontainer for borettslaget befinner seg ved gavlveggen mot Trondheimsveien. Søppel legges i lukkede poser og plasseres i søppelcontainerne. Merk at det er to ulike søppelcontainere for hhv. husholdningsavfall og papp og papir. Container for glass og metall finner du på den åpne plassen foran Siloveien 2. Det kildesorteres etter kommunens bestemmelser, og vi må be alle bidra til god kildesortering av avfallet. Andre opplysninger om bruk av avfallscontainere finnes på oppslagstavlene i oppgangene. 

Annen emballasje som ødelagt utstyr, større eiendeler og lignende, må beboer selv ordne med bortkjøring av. 

Det er forøvrig ikke tillatt å oppbevare søppel og lignende på fellesarealer.