Endret: 3 jun 2019     Opprettet: 24 apr 2019

HMS - informasjon for Borettslaget Siloveien 2-14

1) Nåværende brannslokkingsapparat levert av borettslaget er av typen skumapparat. Dette behøver ikke å snus for å vedlikeholdes, slik som ved pulverapparat. Sørg for at du vet hvor apparatet befinner seg, og at det til en hver tid er lett tilgjengelig. Gjør det kjent med hvordan apparatet brukes. Skumapparatet tilhører leiligheten, og skal ikke medtas ved flytting. Meld ifra hvis du skulle mangle brannslokkingsapparat. Vannet i Oslo er rent, og kan brukes på brann i elektriske koblinger og apparater. 

2) Røykvarsler ble utlevert og montert av Norsk Brannvern i 2018. Det skal være minst en røykvarsler i hver leilighet, men flere øker sikkerheten (for tilstrekkelig varsling i alle soner har boligselskapet som mål å ha varsling i gangsone og stuesone etter vurdering fra Norsk Brannvern). Røykvarsler bør monteres like utenfor inngang til soverom. Den skal henges i taket, og være en halv meter fra vegg. Batteriene skal skiftes én gang i året. Trenger du hjelp til å skifte batteriene i din røykvarsler, ta kontakt med vaktmesteren. 

3) Alle leiligheter skal ha fått utlevert branntepper. Brannteppet tilhører leiligheten, og skal ikke medtas ved flytting. Brannteppe er forøvrig ikke påbudt, men anbefales. Brukes ved antenning i for eksempel stekepanner eller lignende. 

4) Det er forbudt å bore gjennom brannvegg uten styrets tillatelse. Dette gjelder også hull i vegg for å koble til sikringsskap i oppgangen. Dersom dette allerede er gjort, må du som beboer påse at åpningen rundt ledningen er tettet med forskriftsmessig brannhemmende materiale. 

5) Branninstruks er opphengt i oppgangen. Alle andelseiere skal gjøre seg kjent med denne. Ved brann husk å varsle, slukke, evakuere. Brannvesenet sitt telefonnummer er 110. Ved brann skal alle dører, vinduer og åpninger lukkes for å hindre spredning. Husk at det er røyken som dreper.

6) Rømningsveier må være fri for gjenstander. Dette gjelder i særlig grad oppgangen og brannbalkong. 

7) Oppmøtested i tilfelle brann er SNIPPEN. Snippen finner du på østsiden av blokken (dvs. i retning togbanen og friarealet hvor benker og bord er plassert om sommeren)

8) Sikringsskapet tilhørende leiligheten skal alltid være låst. 

9) Det er ikke lov å oppbevare propan i leiligheten eller på balkong. Ha lagret så lite som mulige av brannfarlige væsker og kjemikalier i kjelleren/kjellerboder. Det som ikke brukes kan leveres på miljøstasjoner. Husk at du fra 2019 må ha lastet ned mobil-appen "Oslonøkkelen" for å kunne levere avfall på Oslos miljøstasjoner (nærmeste miljøstasjon Haraldsrud Gjenbruksstasjon). 

10) Bruk elektrisk utstyr på en forsvarlig måte. Bruk skjøteledninger etc. fornuftig. En av hovedårsakene til brann i Norge er telys. Vær varsom med åpen ild. Lurer du på om det er feil eller mangler ved ditt elektriske anlegg? Varsle styrets leder omgående. Alt av elektrisk anlegg inne i din leilighet er ditt ansvar, ikke borettslagets ansvar. 

11) Oppvaskmaskiner bør ha automatisk stoppefunksjon ved lekkasje og membran under. Maskinen bør ikke være igang uten at noen befinner seg i leiligheten. Slanger som er over 10 år gamle bør byttes. Vannet må stenges når maskinen ikke er i bruk. Vannlekkasjer kan få store og kostbare konsekvenser. 

12) Sluk på badet bør renses to ganger i året. Ved skader i våtrom, må styret informeres. Stoppekraner til vannet på badet finnes inne i luken over klosettet. 

13) Oppdages skadedyr i leiligheten må styret informeres. Naboer må varsles når tiltak mot skadedyr igangsettes. Vi har hatt sølvkre i blokken, og har benyttet et skadedyrsfirma for å bekjempe dette. Det har gitt bra resultater, men det er fremdeles enkelte leiligheter som har disse skadedyrene. Oppdager du sølvkre, ta kontakt med styret for å få utdelt feller. 

14) Luftespaltene over vinduene må være åpne for å bedre inneklimaet. 

Utdrag fra HMS-permens sjekkliste: 
 
- Skru av TV med av/på knapp hver kveld
- Trekk ut støpsler til el-apparater som kaffetrakter, hårføner, brødrister etc. etter bruk. 
- IKKE heng klær på eller dekk til panelovner 
- Vifteovn brukes bare under tilsyn 
- Rens lofilter på privat vaskemaskin 
- Bruk riktig styrke på lyspærer

Husk å lese oppslag på tavlene. Der henger det oversiktstegning over stoppekraner til radiatorer og vannledninger for hver oppgang. 

Husk også at informasjon på oppslagstavlene er, når den gis av styret, bindene i likhet med ordensreglene. 

11.10.12, oppdatert 24.03.19. 


Vennlig hilsen
Styret i Borettslaget Siloveien 2-14