Parkering

Informasjon om parkeringsplasser i borettslaget

Borettslaget har 35 parkeringsplasser til utleie på baksiden av boligblokken (innenfor bom). Ønsker du å leie parkeringsplass, les mer her.

Parkering av biler og andre kjøretøyer skal bare skje på de anviste oppstillingsplassene (innenfor bommen). Parkeringsplassen skal kun brukes til hensetting av kjøretøy eller tilhenger, og kan bare disponeres av leietakeren og andre i dennes husstand. Den kan ikke fremleies til andre. Parkeringsplassen skal følgelig ikke benyttes som hensettingsplass for biler uten skilt etc. Reparasjoner og vedlikehold av kjøretøy tillates kun i begrenset omfang, og må ikke være til seanse for borettslagets beboere.

Har du behov for å sette fra deg kjøretøyet utenfor de anviste oppstillingsplassene bak blokken, skal dette kun gjøres unntaksvis og kjøretøyet må ikke være til hinder for uttrykningskjøretøy. Det må også legges lapp i ruten med kontaktinformasjon i disse tilfellene. 

Står noen på plassen din? Forsøk å søk opp registreringsnummeret; Send SMS «REGNR XXXXXXX» til 2380 (tjenesten koster 39,-) eller bruk borettslagets facebookgruppe for å etterlyse bileier. Skulle du mot formodning ikke komme i kontakt med bileier innen rimelig tid, ta kontakt med styret. 

Borettslaget har 3 gjesteparkeringer (se skilt), hvor det er anledning å stå i maks 3 døgn. Parkeringsplassene er forbeholdt gjester til borettslaget, og vi ber derfor om at beboere i borettslaget ikke opptar disse plassene.