Vaskeriet

Informasjon om vaskeriet.

Vaskeriet befinner seg i kjelleren til Siloveien 10. Nøkkelen til hoveddøren (systemnøkkel) benyttes for å komme seg inn på vaskeriet.

Feil i vaskeriet meldes her

Regler for bruk av fellesvaskeri

1. Skriv navn og leilighetsnr. på ønsket vasketid på vaskelisten (bak døren). 

2. Det er KUN lov til å sette seg opp to ganger pr. uke. 

3. Rengjør lofilteret i tørketrommelen både før og etter bruk, og påse at sluket er åpent etter vasking.  

4. Unngå å søle med vaskemidler. Søler man, tørker man opp etter seg. 

5. Hvis vedkommende som har vasketid ikke har startet vasking 30 minutter etter vaskestart, mister man retten til vasking, og andre kan benytte vasketiden. 

6. Ikke fyll sentrifugen for full. Tøy kan komme ut av trommelen og bli liggende mellom trommel og "yttervegg". 

7. Tørkebåsene skal være tomme når nestemann kommer for å vaske. Ikke glem å hente tøyet. Det er ikke nestemann som skal ha arbeidet med å ta utt ditt tøy fra tørkebåsen. 

8. Alle brukere av fellesvaskeriet må rydde etter bruk. Søppel kastes i søppeldunken. 

9. Overhold vasketidene. Vaskekjelleren skal være ryddet, og klær tatt ut av vaskemaskinene før din vasketid har gått ut. 

Vasketid: 3 timer 
Tørketid: 3 1/2 time 

Brudd på vaskereglene kan medføre forbud mot bruk av vaskekjeller. 

NB! Strømmen på maskinene slås på kl. 08.00, og slås av kl. 23.00 alle dager.