29 sep 2020

Utbedring av dekke på parkeringsplass

Hei, 

Det vil bli foretatt noe mindre utbedring av dekke på parkeringsplassen de nærmeste dagene for å få bukt med de største hullene slik at kjøreopplevelsen blir noe bedre. Som følge av at situasjonen rundt fremtiden for parkeringsområde enda ikke er endelig avklart vil det kun gjøres et lettere arbeid. 

Flertallet av bilene på parkeringsplassen trenger ikke å flyttes, men parker så langt inn som mulig på din parkeringsplass. Blir det nødvendig at noen biler må flyttes vil vi gi beskjed om dette til den det gjelder. 

Bommen vil også stå åpen i en periode fremover, mens arbeidene pågår. 

Med vennlig hilsen 
Styret