14 jan 2020

Varsel om økning av felleskostnader fom. 01.02.2020

Felleskostnadene (varelinjen fjernvarme) øker med 20% fra og med 01.02.2020. 
På bakgrunn av at fjernvarmekostnadene har økt kraftig de siste årene, har styret nå besluttet at akontobeløpet for fjernvarme må økes slik at det gjenspeiler de årlige fjernvarmekostnadene. 

Styret har forøvrig stort fokus på borettslagets kostnader, og vil fortsette arbeidet som ble påbegynt i 2019 med å reforhandle avtaler for å forsøke å redusere kostnader der dette er mulig.